Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/tmp//sess_f470228aa40e08a3330b854c42214795, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /usr/home/rongsec/public_html/hosmain/index.php on line 1

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /usr/home/rongsec/public_html/hosmain/index.php:1) in /usr/home/rongsec/public_html/hosmain/index.php on line 1

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /usr/home/rongsec/public_html/hosmain/index.php:1) in /usr/home/rongsec/public_html/hosmain/index.php on line 1
โรงพยาบาลร้องกวาง
 
วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลคุณภาพ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 
พันธกิจ
๐ พัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ
๐ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย
 
ปรัชญา
ยิ้มแย้มต้อนรับ   บริการประทับใจ  ห่วงใยสุขภาพ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

        เว็บทั่วโลก
        โรงพยาบาลร้องกวาง
โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้

สถานะระบบเครือข่าย 
 
 
 
   
 
 
ค่านิยม MOPH
M : Mastery
เป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม
O : Originality
เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
P : People centered
ใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H : Humility
อ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
โหลดเอกสาร/รับและส่งรายงาน
111
111
111
 
 
ลิ้งเว็บบริการ
113
113
 
     
 
ข่าว โรงพยาบาลร้องกวาง
   ร่าง ประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม และระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับล้างไตผู้ป่วย
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป(คนสวน)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป(แม่ครัว)
   ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564
   ประกาศผลสอบ ผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป (คนสวน)
   ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป(แม่ครัว)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ผู้ช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 3 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลร้องกวาง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมขนาด125ปอนด์
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง คนสวน (พนักงานจ้างทั่วไป)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง ความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1
   ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม 125ปอนด์ ด้วยวิธีประกวดราคาแบบอิเล็กทรอนิกส์
   ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (ม.ค.-มี.ค.63)
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.63)
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.63)
   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ2563
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเทพื้นโรงจอดรถพร้อมรางระบายน้ำ (บริเวณหน้าคลังยา,ระหว่างโรงอาหารกับอาคารซ่อมบำรุง,ข้างแฟลตพยาบาล) โรงพยาบาลร้องกวาง ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ จำนวน 1 รายการ
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง กลุ่มงานทันตกรรม(เดือนมกราคม2563ถึงเดือนมีนาคม2563)
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเทพื้นโรงจอดรถพร้อมรางระบายน้ำ(บริเวณหน้าคลังยา,ระหว่างโรงอาหารกับอาคารซ่อมบำรุง,ข้างแฟลตพยาบาล) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียมและระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับล้างไตผู้ป่วย
   ประกาศผลการสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม และระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับล้างไตผู้ป่วย โรงพยาบาลร้องกวาง
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดทางเคมีคลีนิก ปี2563
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในเลือดทางเคมีคลินิก โรงพยาบาลร้องกวาง
   ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลร้องกวาง
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 4
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4
   ประกาศรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 1
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานบริหารทั่วไป เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 1
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานบริหารทั่วไป เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานบริหารทั่วไป เรื่องผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานทันตกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2
   ประกาศโรงพยาบาลร้องกวางกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (รายไตรมาส)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผลสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำภายนอกอาคาร
   ประกวดราคาเช่าเครื่องไตเทียม โรงพยาบาลร้องกวางฯ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
 
     
 
     
     
ѹ¹ - 2563 
พฤ
อา
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
กระทรวงสาธารณสุจ
เพจเพื่อนใจวัยรุ่นอำเภอร้องกวาง
HDC สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
สนง.ประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
สนง.สร้างเสริมสุขภาพ สสส
สมาคมหมออนามัย
สภาการพยาบาล
ตรวจสอบสิทธิการจ่ายตรง
กรมสรรพากร
ศูยน์กลางการจัดการความรู้
สนง.สาธารณสุขจังหวัดแพร่
สนง.สาธารณสุขอำเภอร้องกวาง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
 กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7298 , 086-4204961 , 086-4204962 โทรสาร 0-5459-6487
Webmaster : ronghosp.pk@gmail.com
Powerd By FreeBSD

Warning: Unknown: open(/var/tmp//sess_f470228aa40e08a3330b854c42214795, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0