โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้


โรคมือ ปาก เท้า

114

ICD-10 : BP08.4
เกณฑ์ทางคลินิก (Clinical Criteria)
ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็ก มีอาการไข้ มีแผลเปื่อยหลายแผลในปากและมีอาการเจ็บร่วมกับมีตุ่มน้ำพองขนาดเล็กที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า และบางครั้งอาจมีปรากฏที่ก้น
เกณฑ์ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Criteria)
- Viral culture แยกเชื้อได้จาก
 • ทำ throat swab ในสัปดาห์แรกของการเริ่มป่วย
 • ป้ายจากตุ่มน้ำพอง ที่ทำให้แตกบริเวณมือ/เท้า/ก้น (ก่อนตุ่มน้ำติดเชื้อหนองหรือเป็นสะเก็ด)
 • เก็บ stool culture หลังเริ่มป่วย 14 วัน ในอุจจาระจะพบเชื้อได้นานถึง 6 สัปดาห์
 • - Serology เจาะเลือดครั้งแรกทำเร็วที่สุดภายใน 3 วันหลังเริ่มป่วย ครั้งที่สองห่างจากครั้งแรก14 วัน พบระดับแอนติบอดีในซีรั่มคู่ต่างกันอย่างน้อย 4 เท่า
  ประเภทผู้ป่วย(Case Classification)
  ผู้ป่วยที่สงสัย(Suspected case) หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก
  ผู้ป่วยที่เข้าข่าย(Probable case) หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทาง คลินิกและข้อมูลทางระบาดวิทยาเชื่อมโยงกับผู้ป่วยที่ยืนยัน
  ผู้ป่วยที่ยืนยันผล (Confirmed case) หมายถึง ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ทางคลินิก ร่วมกับผลตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการพบเชื้อไวรัสเอนเตอโร 71หรือ ผลการตรวจซีรั่มคู่ต่างกันอย่างน้อย 4 เท่าของระดับแอนติบอดีต่อไวรัสเอนเตอโร 71
  การรายงานผู้ป่วยตามระบบเฝ้าระวังโรค-รง.506(Reporting Criteria)
  ให้รายงานได้ตั้งแต่ ผู้ป่วยที่สงสัย (Suspected case)
  การสอบสวนโรค(Epidemiological Investigation)
  สอบสวนเฉพาะราย (Individual Investigation)
  กรณีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน หรือเสียชีวิต เพื่อหาสาเหตุเชื้อก่อโรค ภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้เสียชีวิต และค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อาจเกิดโรค/แพร่โรค
  สอบสวนการระบาด (Outbreak Investigation) ในกรณีที่เกิดโรคเป็นกลุ่มก้อน ให้รีบทำการสอบสวนการระบาดทันที เพื่อหาเชื้อก่อโรค และสาเหตุการระบาดในครั้งนั้น เพื่อการวางแผนในการควบคุมในครั้งนี้ และป้องกันการระบาดในครั้งต่อไปได้อย่างถูกต้อง หมายเหตุ
 • ระยะฟักตัว 3-5 วัน
 • ระยะติดต่อ ตลอดระยะที่พบเชื้อในอุจจาระซึ่งอาจพบเชื้อได้หลายสัปดาห์


 •   กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
  โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
  โทรศัพท์ 0-5459-7115  0-5459-7298 โทรสาร 0-5459-6487
  Webmaster : kritboon@ronghosp.org , weerachaijit@hotmail.com
  Powerd By FreeBSD