โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้


 

 

5 อันดับโรค ผู้มารับบริการโรงพยาบาลร้องกวาง

   
ปี พ.ศ.2561
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
ปี พ.ศ. 2561
อันดับ 1. Hypertension

12,406

10.27

อันดับ 1. Pneumonia 441 7.48
อันดับ 2. ไตวายเรื้อรัง
5,956
4.93
อันดับ 2. Acute bronchitis 267 4.53
อันดับ 3. Diabetes Mellitus
4,956
4.10
อันดับ 3. Gastroenteritis and colitis of unspecified origin 241 4.09
อันดับ 4.Acute nasopharyngitis
1,828
1.51
อันดับ 4.Hypertension 171 2.90
อันดับ 5. ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
1,518
1.26
อันดับ 5.โรคระบบทางเดินปัสวะ 155 2.63
ปี พ.ศ.2560
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
ปี พ.ศ. 2560
อันดับ 1. อันดับ 1. Hypertension

12,493

11.14

อันดับ 1. Pneumonia 472 9.55
อันดับ 2. ไตวายเรื้อรัง
5,057
4.51
อันดับ 2. gastroenteritis and colitis of infectious origin 234 4.74
อันดับ 3. Diabetes Mellitus
4,286
3.82
อันดับ 3. Acute tubulo-interstitial nephritis 215 4.35
อันดับ 4. Acute bronchitis
2,114
1.88
อันดับ 4. Acute bronchitis 215 4.35
อันดับ 5. Hypertension
1,585
1.41
อันดับ 5.Hypertension 143 2.89
           
ปี พ.ศ.2559
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
ปี พ.ศ. 2559
อันดับ 1. Hypertension

9,181

8.88

อันดับ 1. Acute bronchitis 357 6.22
อันดับ 2. ไตวายเรื้อรัง
4,684
4.53
อันดับ 2. Pneumonia 340 5.92
อันดับ 3. Diabetes Mellitus
2,934
2.84
อันดับ 3. Diarrhea and gastroenteritis 242 4.21
อันดับ 4. Acute nasopharyngitis
2,854
2.76
อันดับ 4.Acute tubulo-interstitial nephritis 218 3.80
อันดับ 5. Dyspepsia
1,581
1.53
อันดับ 5.Hypertension 216 3.76
           
ปี พ.ศ.2558
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
ปี พ.ศ. 2558
อันดับ 1. Hypertension

9,161

9.05

อันดับ 1. Acute bronchitis 303 5.57
อันดับ 2. ไตวายเรื้อรัง
3,780
5.24
อันดับ 2. Pneumonia 285 5.23
อันดับ 3. Diabetes Mellitus
3,014
2.69
อันดับ 3. Hypertension 281 5.16
อันดับ 4. Acute nasopharyngitis
2,549
2.52
อันดับ 4.Diarrhea and gastroenteritis 229 4.21
อันดับ 5. Dyspepsia
1,806
1.78
อันดับ 5.Dyspepsia 206 3.79
           
ปี พ.ศ.2557
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
ปี พ.ศ. 2557
อันดับ 1. Hypertension

9,767

10.03

อันดับ 1. COPD 398 8.09
อันดับ 2. Diabetes Mellitus
4,854
4.98
อันดับ 2. Hypertension 368 7.48
อันดับ 3. Myalgia
3 ,355
3.44
อันดับ 3. Diarrhea and gastroenteritis 345 7.01
อันดับ 4. Acute pharyngitis
2 ,943
3.02
อันดับ 4.Dizziness 252 5.12
อันดับ 5. Dizziness
2 ,852
2.93
อันดับ 5.Pneumonia 221 4.49
           
ปี พ.ศ.2556
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
ปี พ.ศ. 2556
อันดับ 1. Hypertension (ความดันโลหิตสูง)
7,963
8.39
อันดับ 1. COPD (ถุงลมปอดอุดกั้น)
405
8.60
อันดับ 2. Diabetes Mellitus (เบาหวาน)
4,190
4.41
อันดับ 2. Hypertension (ความดันโลหิตสูง)
360
7.64
อันดับ 3. Acute phalynxgitis
3,281
3.46
อันดับ 3. Diarrhea and gastroenteritis (อุจจาระร่วง)
300
6.37
อันดับ 4. Myargia (ระบบกล้ามเนื้อ)
3,137
3.30
อันดับ 4. Dizziness (เวียนศีรษะ)
201
4.27
อันดับ 5. ARIC (ระบบทางเดินหายใจส่วนต้น)
2,719
2.86
อันดับ 5. Pneumonia (ปอดบวม)
197
4.18
           
           
           
   

Desige By chaiwat

 

 

  กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7115  0-5459-7298 โทรสาร 0-5459-6487
Webmaster : kritboon@ronghosp.org , weerachaijit@hotmail.com
Powerd By FreeBSD