โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้


งานบริการ
โรงพยาบาลร้องกวางมีแผนกต่างๆ ทางการแพทย์ เพื่อให้บริการประชาชน ดังนี้
**********
แผนกตรวจรักษาโรค แผนกผู้ป่วยนอก เวลา 08.00 - 16.00 น. ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
แผนกฉุกเฉิน ตลอด 24 ชม.
แผนกผู้ป่วยใน ตลอด 24 ชม.
แผนกห้องคลอด ตลอด 24 ชม.
แผนกเภสัชกรรม เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน
แผนกเวชกรรมฟื้นฟู เวลา 08.00 - 20.00 น. ทุกวันจันทร์ - วันเสาร์
แผนกทันตกรรมและศูนย์ศัลยกรรมช่องปาก เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันศุกร์บ่าย)
เวลา 16.3 0 - 20 .00 น. ทุกวันอังคาร และ พฤหัสบดี
แผนกโภชนาการ เวลา 07.00 - 17.00 น. ทุกวัน
แผนกรถพยาบาล ตลอด 24 ชม.
คลินิคแพทย์แผนไทย เวลา 08.00 - 16.00 น. ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์
คลินิกฝังเข็ม เวลา 08.30- 16.30 น. ทุกวันพฤหัสบดี- วันศุกร์
คลินิคเบาหวาน ทุกวันพุธ
คลินิคผู้สูงอายุ ทุกวันอังคาร ที่ 3 ของทุกเดือน
*รับให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด  

เอกสารเผยแพร่

ข้อมูลการให้บริการ
 

 

 

  กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7115  0-5459-7298 โทรสาร 0-5459-6487
Webmaster : ronghosp.rk@gmail.com
Powerd By FreeBSD