วิสัยทัศน์
ธำรงคุณภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ 
ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 
พันธกิจ
ธำรงคุณภาพตามมาตรฐาน HA
สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีคุณภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศการบริการด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและหน่วยไตเทียม
พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินการคลังอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
จัดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพที่ดี
 
ปรัชญา
ยิ้มแย้มต้อนรับ   บริการประทับใจ  ห่วงใยสุขภาพ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

        เว็บทั่วโลก
        โรงพยาบาลร้องกวาง
โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้

สถานะระบบเครือข่าย 
 
 
 
   
โหลดเอกสาร/รับและส่งรายงาน
111
111
 
 
ลิ้งเว็บบริการ
113
113
 
     
 
ข่าว โรงพยาบาลร้องกวาง
   ประกาศขายทอดตลาดฟิล์มเอ็กซเรย์ ประจำปี 2555-2556
   ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
   ประกาศการจำหน่าย ฟิล์มเอ็กซ์ของผู้ป่วย ประจำปี 2555-2556
   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
   ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคลังยาและพัสดุ
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบปะปา
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
   ประชาสัมพันธ์การจัดจ้างเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่และกรอบบัญชียาร่วมวัสดุชันสูตร
   โรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง
   ไข้หวัดใหญ่แม็กซิโก (Swine Influenza)   
   รายการยาที่มีเสียงพ้องมองคล้าย ( Look Alike - Sound Alike )
   โรงพยาบาลร้องกวางได้รับรางวัลประกวดผลงานวิชาการ
   วีดีโอ การทำน้ำหมักชีวภาพ (งานENV)
 
     
 
     
     
พฤษภาคม - 2559 
พฤ
อา
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
สนง.ประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
สนง.สร้างเสริมสุขภาพ สสส
สมาคมหมออนามัย
สภาการพยาบาล
ตรวจสอบสิทธิการจ่ายตรง
กรมสรรพากร
ศูยน์กลางการจัดการความรู้
สนง.สาธารณสุขจังหวัดแพร่
สนง.สาธารณสุขอำเภอร้องกวาง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
 กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7115  0-5459-7298 โทรสาร 0-5459-6487
Webmaster : kritboon@ronghosp.org , weerachaijit@hotmail.com
Powerd By FreeBSD