วิสัยทัศน์
ธำรงคุณภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ 
ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 
พันธกิจ
ธำรงคุณภาพตามมาตรฐาน HA
สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีคุณภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศการบริการด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและหน่วยไตเทียม
พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินการคลังอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
จัดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพที่ดี
 
ปรัชญา
ยิ้มแย้มต้อนรับ   บริการประทับใจ  ห่วงใยสุขภาพ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

        เว็บทั่วโลก
        โรงพยาบาลร้องกวาง
โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้

สถานะระบบเครือข่าย 
 
 
 
   
โหลดเอกสาร/รับและส่งรายงาน
111
111
 
 
ลิ้งเว็บบริการ
113
113
 
     
 
ข่าว โรงพยาบาลร้องกวาง
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมา รถบัสปรับอากาศ ที่นั้งVIP2ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40ที่นั่ง
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานเปล
   ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
   ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
   ประกาศสอบราคา จัดซื้อวัสดุการแพทย์
   ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
   ประกาศสอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเลา
   ประกาศสอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารจ่ายกลาง
   ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
   ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย
   ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายเดือน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ลานส่งเสริมการออกกำลังกาย
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุง ศูนย์เปล
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้าอาคารซ่อมบำรุง
   ประกาศผลการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารซ่อมบำรุง
   ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมา รถบัสปรับอากาศ
   ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
   ประกาศจ้างเหมา ดูแลและบำรุงสนามหญ้า สวนหย่อม ต้นไม้
   ประกาศจ้างเหมา บริการอาหารผู้ป่วย
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศสอบราคา ซื้อคุรุภัณฑ์สำหรับการพัฒนาศูนย์บริการฉุกเฉิน
   ประกาศสอบราคา ค่าสิ่งก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล(หมอนวดแผนไทย)
   ประกาศสอบราคา งานก่อสร้างรั้วผนังคอนกรีตบล็อก
   ประกาศสอบราคา จัดซื้อวัสดุการแพทย์
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศสอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
   ประกาศโรงพยาบาล เรื่องผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน ) พนักงานขับรถยนต์
   สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
   ประการายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศสอบราคา จ้างต่อเติมหลังคาฉนวนกันความร้อน
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนหลังคา อาคารผู้ป่วยใน
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมหลังคาของอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทุ่งศรี
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศสอบราคา จ้างเหมาดูแลบำรุงสวนหย่อม
   โรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง
   ไข้หวัดใหญ่แม็กซิโก (Swine Influenza)   
   รายการยาที่มีเสียงพ้องมองคล้าย ( Look Alike - Sound Alike )
   โรงพยาบาลร้องกวางได้รับรางวัลประกวดผลงานวิชาการ
   วีดีโอ การทำน้ำหมักชีวภาพ (งานENV)
 
     
 
     
     
พฤษภาคม - 2558 
พฤ
อา
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
สนง.ประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
สนง.สร้างเสริมสุขภาพ สสส
สมาคมหมออนามัย
สภาการพยาบาล
ตรวจสอบสิทธิการจ่ายตรง
กรมสรรพากร
ศูยน์กลางการจัดการความรู้
สนง.สาธารณสุขจังหวัดแพร่
สนง.สาธารณสุขอำเภอร้องกวาง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
 กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7115  0-5459-7298 โทรสาร 0-5459-6487
Webmaster : kritboon@ronghosp.org , weerachaijit@hotmail.com
Powerd By FreeBSD