วิสัยทัศน์
ธำรงคุณภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ 
ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 
พันธกิจ
ธำรงคุณภาพตามมาตรฐาน HA
สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีคุณภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศการบริการด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและหน่วยไตเทียม
พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินการคลังอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
จัดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพที่ดี
 
ปรัชญา
ยิ้มแย้มต้อนรับ   บริการประทับใจ  ห่วงใยสุขภาพ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

        เว็บทั่วโลก
        โรงพยาบาลร้องกวาง
โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้

สถานะระบบเครือข่าย 
 
 
 
   
โหลดเอกสาร/รับและส่งรายงาน
111
111
 
 
ลิ้งเว็บบริการ
113
113
 
     
 
ข่าว โรงพยาบาลร้องกวาง
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า
   ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ แก้ไขใหม่
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 2 หัวตรวจ
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยูนิตทำฟันสำหรับทันตแพทย์และทันตภิบาล
   ประกาศราคากลาง เครื่องวัดความดันแบบดิจิตอล
   ประกาศราคากลาง จัดจ้างติดตั้ง pipe line(ระบบท่อจ่ายก๊าซทางการแพทย์)
   ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิด 2 หัวตรวจ
   ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน สำหรับทันตแพทย์และทันตภิบาล
   ประกาศราคากลางยูนิตทำฟัน
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานซักฟอก
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์การแพทย์
   ตารางแสดงงบประมาณ การก่อสร้างถนนคอนกรีตพื้นที่ก่อสร้าง 440 ตรม.
   ประกาศราคากลาง เครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน(ครั้งที่2)
   ประกาศราคากลาง เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิดพกพา
   ประกาศราคากลาง เครื่องทำคลอดสูญญากาศ
   ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน (ครั้งที่2)
   ประกาศราคากลาง เครื่องปรับอากาศ
   ประกาศราคากลาง เครื่องส่องหลอดลม
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะ การเสนอชื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วย
   ประกาศราคากลาง เครื่องนึ่งไฟฟ้า
   ประกาศราคากลาง เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
   ประกาศราคากลาง เครื่องควบคุมการให้สารทางหลอดเลือดดำชนิด1สาย
   ประกาศราคากลาง จัดจ้างติดตั้งระบบท่อจ่ายก๊าซทางการแพทย์
   ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องสอบราคาชื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วย
   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานธุรการและนักวิชาการสาธารณสุข
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ 2560
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ที่นั่ง VIP 2ชั้น
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วย
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาด อาคารโรงพยาบาลและอาคารผู้ป่วยนอก
   ประกาศขายทอดตลาด อาคารโรงพยาบาลและอาคารผู้ป่วยนอก
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
   ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารให้บริการผู้ป่วย
   รายงานผลและการวิเคราะผลการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลร้องกวาง ประจำปี 2559
   เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลร้องกวาง ประจำปี 2560
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างโรงอาหารโรงครัว-พัสดุ
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักกายภาพบำบัดและตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โรงอาหารโรงครัว-พัสดุ
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
   ประกาศประกวดรายชื่อผู้ชนะ การเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารให้บริการผู้ป่วย
   ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารให้บริการผู้ป่วย
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารให้บริการผู้ป่วย
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน
   ประกาศรายชื่อรายผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปา
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างระบบประปา
   ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ปี2560
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
   ประกาศขายทอดตลาดฟิล์มเอ็กซเรย์ ประจำปี 2555-2556
   ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมา บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
   ประกาศการจำหน่าย ฟิล์มเอ็กซ์ของผู้ป่วย ประจำปี 2555-2556
   ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมา บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
   ประกาศยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างระบบประปา
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา ก่อสร้างอาคารคลังยาและพัสดุ
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างระบบปะปา
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
   ประชาสัมพันธ์การจัดจ้างเวชภัณฑ์ร่วมจังหวัดแพร่และกรอบบัญชียาร่วมวัสดุชันสูตร
   โรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง
   ไข้หวัดใหญ่แม็กซิโก (Swine Influenza)   
   รายการยาที่มีเสียงพ้องมองคล้าย ( Look Alike - Sound Alike )
   โรงพยาบาลร้องกวางได้รับรางวัลประกวดผลงานวิชาการ
   วีดีโอ การทำน้ำหมักชีวภาพ (งานENV)
 
     
 
     
     
ตุลาคม - 2560 
พฤ
อา
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
สนง.ประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
สนง.สร้างเสริมสุขภาพ สสส
สมาคมหมออนามัย
สภาการพยาบาล
ตรวจสอบสิทธิการจ่ายตรง
กรมสรรพากร
ศูยน์กลางการจัดการความรู้
สนง.สาธารณสุขจังหวัดแพร่
สนง.สาธารณสุขอำเภอร้องกวาง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
 กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7298 , 086-4204961 , 086-4204962 โทรสาร 0-5459-6487
Webmaster : kritboon@ronghosp.org , weerachaijit@hotmail.com
Powerd By FreeBSD