วิสัยทัศน์
ธำรงคุณภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ 
ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 
พันธกิจ
ธำรงคุณภาพตามมาตรฐาน HA
สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีคุณภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศการบริการด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและหน่วยไตเทียม
พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินการคลังอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
จัดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพที่ดี
 
ปรัชญา
ยิ้มแย้มต้อนรับ   บริการประทับใจ  ห่วงใยสุขภาพ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

        เว็บทั่วโลก
        โรงพยาบาลร้องกวาง
โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้

สถานะระบบเครือข่าย 
 
 
 
   
โหลดเอกสาร/รับและส่งรายงาน
111
111
 
 
ลิ้งเว็บบริการ
113
113
 
     
 
ข่าว โรงพยาบาลร้องกวาง
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร
   ประกาศขายทอดตลาด อาคารที่พักแพทย์ประจำท้องที่อำเภอเมืองแพร่
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ประกอบอาหาร
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
   ประกาศสอบราคา ชื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมา รถบัสปรับอากาศ ที่นั้งVIP2ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40ที่นั่ง
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง พนักงานเปล
   ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
   ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์
   ประกาศสอบราคา จัดซื้อวัสดุการแพทย์
   ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
   ประกาศสอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำเลา
   ประกาศสอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารจ่ายกลาง
   ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
   ประกาศสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย
   ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบริการอาหารผู้ป่วย
   โรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง
   ไข้หวัดใหญ่แม็กซิโก (Swine Influenza)   
   รายการยาที่มีเสียงพ้องมองคล้าย ( Look Alike - Sound Alike )
   โรงพยาบาลร้องกวางได้รับรางวัลประกวดผลงานวิชาการ
   วีดีโอ การทำน้ำหมักชีวภาพ (งานENV)
 
     
 
     
     
กุมภาพันธ์ - 2559 
พฤ
อา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
สนง.ประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
สนง.สร้างเสริมสุขภาพ สสส
สมาคมหมออนามัย
สภาการพยาบาล
ตรวจสอบสิทธิการจ่ายตรง
กรมสรรพากร
ศูยน์กลางการจัดการความรู้
สนง.สาธารณสุขจังหวัดแพร่
สนง.สาธารณสุขอำเภอร้องกวาง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
 กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7115  0-5459-7298 โทรสาร 0-5459-6487
Webmaster : kritboon@ronghosp.org , weerachaijit@hotmail.com
Powerd By FreeBSD