วิสัยทัศน์
ธำรงคุณภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านบริการ 
ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 
พันธกิจ
ธำรงคุณภาพตามมาตรฐาน HA
สนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีคุณภาพ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศการบริการด้านอุบัติเหตุฉุกเฉินและหน่วยไตเทียม
พัฒนาระบบบริหารจัดการการเงินการคลังอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
จัดสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพที่ดี
 
ปรัชญา
ยิ้มแย้มต้อนรับ   บริการประทับใจ  ห่วงใยสุขภาพ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

        เว็บทั่วโลก
        โรงพยาบาลร้องกวาง
โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้

สถานะระบบเครือข่าย 
 
 
 
   
โหลดเอกสาร/รับและส่งรายงาน
111
111
 
 
ลิ้งเว็บบริการ
113
113
 
     
 
ข่าว โรงพยาบาลร้องกวาง
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED)
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 3 สาย
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ตารางแสดงวงเงินและแบบอาคาร งานถมดินปรับพื้นและทำโรงตากผ้าหลังคาเหล็กรีดลอน
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต
   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อเตียงผู้ป่วยสามไกพร้อมเบาะเสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียง และถาดคร่อมเตียง
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากห้วยอ้อย
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องจ่ายกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยางตาล
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องจ่ายกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำลบลแม่ยางตาล
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำลบลปากห้วยอ้อย
   ประกาศผลสอบตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำเครื่องคอมพิวเตอร์
   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)โรงพยาบาลร้องกวาง ปีงบประมาณ 2561(ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560)
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลร้องกวาง ปีงบประมาณ 2560
   ประกาศแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณวนการจัดซื้อจัดจ้างทำรางระบายน้ำฝน
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำเครื่องคอมพิวเตอร์
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-ยูนิตทำฟัน
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องขูดหินปูน
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำเครื่องคอมพิวเตอร์
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ LDL-cholesteral โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการ (แก้ไขใหม่)
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีต
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ Ceftiaxone inj.,Seretide accuhaler โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ Strip เบาหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องปรปับอากาศชนิดแขวน ขนาด 26614 BTU 2 เครื่อง
   เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลร้องกวาง ประจำปี 2561
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า
   ประกาศการจัดสรรงบลงทุนและแผนงลงทุน ปี 2561
   ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ แก้ไขใหม่
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ 2560
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ที่นั่ง VIP 2ชั้น
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วย
   เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลร้องกวาง ประจำปี 2560
   โรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง
   รายการยาที่มีเสียงพ้องมองคล้าย ( Look Alike - Sound Alike )
   โรงพยาบาลร้องกวางได้รับรางวัลประกวดผลงานวิชาการ
   วีดีโอ การทำน้ำหมักชีวภาพ (งานENV)
 
     
 
     
     
กุมภาพันธ์ - 2561 
พฤ
อา
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
สนง.ประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
สนง.สร้างเสริมสุขภาพ สสส
สมาคมหมออนามัย
สภาการพยาบาล
ตรวจสอบสิทธิการจ่ายตรง
กรมสรรพากร
ศูยน์กลางการจัดการความรู้
สนง.สาธารณสุขจังหวัดแพร่
สนง.สาธารณสุขอำเภอร้องกวาง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
 กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7298 , 086-4204961 , 086-4204962 โทรสาร 0-5459-6487
Webmaster : kritboon@ronghosp.org , weerachaijit@hotmail.com
Powerd By FreeBSD