โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้การดำเนินงาน ITA

HOME >>>
การดำเนินงาน ITA โรงพยาบาลร้องกวาง
ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล MOIT 1 - MOIT 2

ตัวชี้วัดที่ 2 การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ MOIT 3 - MOIT 5

ตัวชี้วัดที่ 3 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล MOIT 6 - MOIT 9

ตัวชี้วัดที่ 4 การส่งเสริมความโปร่งใส MOIT 10 - MOIT 12
1.การจัดการเรื่องร้องเรียน

ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน MOIT 13 - MOIT 14

ตัวชี้วัดที่ 6 การรับสินบน MOIT 15

ตัวชี้วัดที่ 7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ MOIT 16 - MOIT 17

ตัวชี้วัดที่ 8 การดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริต MOIT 18 - MOIT 21

ตัวชี้วัดที่ 9 การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตในองค์กร MOIT 22 - MOIT 23


                                                           

                                                                 
                               

 
  กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7115  0-5459-7298 โทรสาร 0-5459-6487
Webmaster : kritboon@ronghosp.org , weerachaijit@hotmail.com
Powerd By FreeBSD