วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลคุณภาพ
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
 
พันธกิจ
๐ ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพแก่กลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุมทั่วถึง อย่างมีคุณภาพ
๐ ผลักดันให้เจ้าหน้าที่พัฒนาคุณภาพงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมคุณภาพ
๐ พัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพให้ครอบคลุมทั้งผู้ปฏิบัติและทุกกลุ่มเป้าหมายให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
๐ พัฒนาระบบบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๐ ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานและสร้างนวัตกรรม
๐ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน
โรงพยาบาลให้เอื้อต่อการบริการสุขภาพ
 
ปรัชญา
ยิ้มแย้มต้อนรับ   บริการประทับใจ  ห่วงใยสุขภาพ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน

        เว็บทั่วโลก
        โรงพยาบาลร้องกวาง
โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้

สถานะระบบเครือข่าย 
 
 
 
   
โหลดเอกสาร/รับและส่งรายงาน
111
111
 
 
ลิ้งเว็บบริการ
113
113
 
     
 
ข่าว โรงพยาบาลร้องกวาง
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานบริการขับรถยนต์
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำภายนอกคาร ตามแบบขที่ สบส.1AR 001
   ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
   ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานบริการ
   ประกาศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
   ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำภายนอกอาคาร ตามแบบเลขที่ สบส.1-AR 001
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานภายนอกอาคาร รพ.สต.ปากห้วยอ้อย
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการรสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศ ผู้ชนะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถพยาบาล(รถตู้)
   ประกาศ รับสมัครตำแหน่ง นวก.แพทย์แผนไทย
   ตารางแสดงวงเงินการจ้างก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วยนอก
   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฯ
   ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถพยาบาล(รถตู้)
   ประกาศผลการสอบตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมให้กับผู้ป่วย
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วย ตามแบบเลขที่ 2731-30
   ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล 23 เม.ย. - 1 พ.ค.61
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาตึกผู้ป่วย
   ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถพยาบาล(รถตู้)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ และผู้ป่วยพิเศษ
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100mA
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือแพทย์และพยาบาล
   ประกวดราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถพยาบาล(รถตู้)
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภท รถพยาบาล(รถตู้)
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 เควีเอ
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นทำแผลและรถเข็นแบบตะกร้า
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเข็นทำแผล 2ลิ้นชัก สแตลเลส,รถฉุกเฉิน 4ลิ้นชัก สแตลเลส
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดมือหมุน 3 ฟังก์ชั่น
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงตรวจโรค ตัว ตอนเดียว
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงตรวจภายใน ตัว 3 ตอน ปรับได้
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก Digital+ที่วัดส่วนสูง
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลาย
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขูดหินปูน
   ประกวดราคาจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ
   ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ รายการเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA
   ยกเลิก ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
   ตารางแสดงวงเงิน จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า
   ตารางแสดงวงเงินงานจ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำอาคารผู้ป่วยนอก
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED)
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 3 สาย
   ตารางแสดงวงเงินและแบบอาคาร งานถมดินปรับพื้นและทำโรงตากผ้าหลังคาเหล็กรีดลอน
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต
   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mA
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อเตียงผู้ป่วยสามไกพร้อมเบาะเสาน้ำเกลือ ตู้ข้างเตียง และถาดคร่อมเตียง
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากห้วยอ้อย
   ตารางแสดงวงเงินราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องจ่ายกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยางตาล
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ห้องจ่ายกลาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำลบลแม่ยางตาล
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำลบลปากห้วยอ้อย
   สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)โรงพยาบาลร้องกวาง ปีงบประมาณ 2561(ตุลาคม - พฤศจิกายน 2560)
   รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลร้องกวาง ปีงบประมาณ 2560
   ประกาศแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณวนการจัดซื้อจัดจ้างทำรางระบายน้ำฝน
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-ยูนิตทำฟัน
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง-เครื่องขูดหินปูน
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อยา 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ LDL-cholesteral โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างถนนคอนกรีต
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ Ceftiaxone inj.,Seretide accuhaler โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อ Strip เบาหวาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องปรปับอากาศชนิดแขวน ขนาด 26614 BTU 2 เครื่อง
   เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลร้องกวาง ประจำปี 2561
   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า
   ประกาศการจัดสรรงบลงทุนและแผนงลงทุน ปี 2561
   ประกาศราคากลาง เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นระบบดิจิตอล
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลร้องกวาง ประจำปีงบประมาณ 2560
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ที่นั่ง VIP 2ชั้น
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาก่อสร้างทางเชื่อมอาคารผู้ป่วย
   เอกสารแผนการจัดซื้อจัดจ้างโรงพยาบาลร้องกวาง ประจำปี 2560
   โรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง
   รายการยาที่มีเสียงพ้องมองคล้าย ( Look Alike - Sound Alike )
   โรงพยาบาลร้องกวางได้รับรางวัลประกวดผลงานวิชาการ
   วีดีโอ การทำน้ำหมักชีวภาพ (งานENV)
 
     
 
     
     
มิถุนายน - 2561 
พฤ
อา
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
สนง.ประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข
สนง.สร้างเสริมสุขภาพ สสส
สมาคมหมออนามัย
สภาการพยาบาล
ตรวจสอบสิทธิการจ่ายตรง
กรมสรรพากร
ศูยน์กลางการจัดการความรู้
สนง.สาธารณสุขจังหวัดแพร่
สนง.สาธารณสุขอำเภอร้องกวาง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขแพร่ จำกัด
 กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 323 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
โทรศัพท์ 0-5459-7298 , 086-4204961 , 086-4204962 โทรสาร 0-5459-6487
Webmaster : kritboon@ronghosp.org , weerachaijit@hotmail.com
Powerd By FreeBSD