หน้าหลัก
งานวิชาการ
รายงานการประชุมบริหาร
ภาพกิจกรรม
เบอร์โทรภายใน
สมุดเยี่ยมชม
กระดานสนทนา
รายงานและสถิติโรงพยาบาลแพร่
โรงพยาบาลสอง
โรงพยาบาลสูงเม่น
โรงพยาบาลเด่นชัย
โรงพยาบาลลอง
โรงพยาบาลหนองม่วงไข่
โรงพยาบาลวังชิ้น

โรงพยาบาลร้องกวาง
มีผู้เยี่ยมชมพร้อมกันท่านตอนนี้


แฟ้มรูปภาพกิจกรรมของโรงพยาบาลร้องกวาง
ภาพกิจกรรม OD จังหวัดระยอง ปี 2547 ภาพกิจกรรม OD จังหวัดตาก ปี 2548 เลี้ยงรับส่งผู้อำนวยการ,เจ้าหน้าที่ 28/03/49
วันปิยมหาราช ทำบุญวันเข้าพรรษา รับการประเมินจากทีมประเมิน รพ. สายใยรัก
อบรมกลุ่มสิทธิข้าราชการ รุ่นที่1 อบรมกลุ่มสิทธิข้าราชการ รุ่นที่2 วันพยาบาลแห่งชาติ
วันเบาหวานโลก50 ร่วมใจปลูกต้นไม้เทิดไทรองค์ราชัน กีฬามหาสนุก
กีฬาสาธารณสุข ภาพกิจกรรม OD เมืองพัทยา ปี 2551 อบรมจริยธรรม ปี 2552
คปสอ. เกาะช้าง ปี 2551 กีฬาสาธารณสุข1 ปี 2552 กีฬาสาธารณสุข2 ปี 2552
ภาพกิจกรรม OD ปี 2552 วันที่ 1 ภาพกิจกรรม OD ปี 2552 วันที่ 2 ภาพกิจกรรม OD ปี 2552 วันที่ 3
ภาพกิจกรรม OD ปี 2552 วันที่1-3   +++ ข้อสอบลูกจ้างพนักงานการเงินการบัญชี +++
 
 กระทรวงสาธารณสุข    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอร้องกวาง   
โรงพยาบาลร้องกวาง เลขที่ 232 หมู่ 6 ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140
Webmaster : ทีมสารสนเทศโรงพยาบาล
Powerd By FreeBSD